Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I vår barngrupp är vi för närvarande 10 barn i åldrarna 1 – 2,5 år.  Vi strävar efter att stimulera deras förmåga att utveckla matematik. 

Tid, antal

 För att synliggöra de olika månaderna har vi ett ”Födelsedagståg” med tolv vagnar. En färg för varje vagn/månad. I respektive vagn/månad sitter bilder på barnen beroende på när de har födelsedag.


 

På samlingarna som vi har varje dag har vi "pluppar" som varje barn får trä på en pinne. "Plupparnas" färger kopplar vi till Babblarnas färger. Sedan räknar vi dem och ser hur många barn vi är. Vi sätter också en bild av den rätta siffran på pinnen.  
Ramsor, sång och lek är en naturlig del i vårt möte. Vi använder oss av kroppen och räknar tex. fingrar, fötter osv. Ord som lika många, färre, fler än och mindre än blir naturliga i våra samtal.

                                                     

Längd och form
Former tittar vi på under vardagliga situationer under dagen. De vanligaste formerna finns även uppsatta på olika ställen på avdelningen. Av- och på klädningssituationen ger tillfälle att prata om färger, former och par.
När vi äter frukt ser vi vilken form frukten har, dess storlek och hur många delar vi delar i.

Sortera, symboler och rumsuppfattning
Leksakerna har sina bestämda platser och alla hjälps åt att sortera och plocka i lådor som är märkta med ord och bild på vad lådan/hyllan ska innehålla. Det blir naturligt att träna över, under, framför, bakom, bredvid, i och ur. ( bild)

 

Matte utomhus
I skogen upptäcker vi former, färger, skillnader och likheter. På gården leker vi bla. i sandlådan. Här gör vi olika sandkakor med hinkar och formar. Vi använder oss av vatten och sand som fylls på och hälls ur.