Barnens utforskargrupper

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Vi har i gruppaktivitet där barnen är indelade i två grupper efter ålder och mognad. Här får vi en chans att anpassa aktiviteten mer till barnens olika förutsättningar samt att barnen får en chans att vistas i en mindre grupp tillsammans med pedagog. Vad vi gör i grupperna varierar efter intresse och behov, men ofta varvar vi vattenlek, utevistelse och skapande och teknik av skilda slag. I vattenleken upplever vi vattnet och dess egenskaper med hela kroppen och alla våra sinnen. Utevistelsen kan ske i skogen eller på gården eller så går vi på en liten promenad i området. Skapa gör vi genom att måla och leka med lera m.m. Teknik kan handla om att vi bygger och konstruerar med klossar tillsammans.