Projekt Lässatsning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under läsåret kommer vi att arbeta med "Lässatsningen". Den innebär för oss i förskolan att vi fokuserar på symbolerna ( bokstäverna) och hur de låter. Vi använder oss av litteraturen, Fia och djuren går till sjöss, av Catarina Kruusval .Här kan vi väva in de olika fokusmålen som vi jobbar med under läsåret. Grön Flagg, Trygghet och bemötande. Många delar i likabehandlingsplanen kan vi samtidigt lyfta när vi jobbar med text.

Fia och djuren går till sjöss