Modulverksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar tillsammans med avdelningen Hundkojan i sk. modulverksamhet. Vi samarbetar vid öppningar och stängningar. Personalens scheman överlappar varandra . Vi har utöver den ordinarie verksamheten, några gemensamma aktiviteter som sångstund med Christer, och grupplekar på gården. Förhoppningen är att samarbetet kommar att utvecklas med tiden.