Vid maten och fruktstunden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Vid fruktstunden på förmiddagen kan barnen välja om de vill ha sin frukt i en halv eller två fjärdedelar. Ibland kan vi använda oss av vågskålarna och väga frukthalvorna. Vilken är tyngs-lättast eller väger halvorna lika mycket.

Ibland kan vi diskutera med barnen om hur vi ska dela frukten så att det ska räcka till alla. Barnen har ofta många lösningar och vi är noga med att säga att det finns inget som är rätt eller fel utan man tänker på olika sätt.

Matsituationen är det absolut bästa tillfället på dagen att i en vardagssituation "tala matematik". Här finns ett oändligt antal situationer att ta vara på och reflektera över. Man kan också göra många moment till bra problem som barnen kan rita och berätta kring.

Vi äter lunch vid tre bord. Varje vecka är det tre barn som dukar, ett barn från varje bord. Att duka en hel vecka är bra tycker vi eftersom varje barn då hinner skapa sig ett system och titta på hur de andra i dukgruppen gör.

Varje barn får räkna efter hur många han/hon ska duka till. Vid dukningen är det viktigt att man låter barnen reflektera över hur många som är borta eller är där.Därefter får man hämta så mycket man behöver av respektive saker.

För att underlätta för barnen har vi tallrikar och glas placerade i underskåp.

I våra glas finns siffror i botten. Detta har i perioder intresserat barnen. De undrar vad det står. De lite äldre barnen tycker om att sortera glasen i ordning när de ska duka.

 

Barnen får också hämta vatten till sitt bord. Man kan då resonera kring hur mycket vatten som går åt, hur tung bringaren blev osv. Genom att samma barn dukar en hel vecka kan man också prata om hur mycket vatten det gick åt föregående dag och om det behövs mer eller mindre med vatten. Våra tillbringare är graderade med siffror.

 bi

 Före maten har vi en liten kort samling. På denna pratar vi om vilken dag det är. Att förstå tid är svårt. Vi pratar ofta om t.ex födelsedagar eller till våren och liknande. För att barnen lättare ska få en uppfattning om tid representeras varje dag av en flirtkula. Vi har 12 burkar (en för varje månad) med olikfärgade flirtkulor. Varje dag plockar vi en kula från en liten månadsburk till en stor burk som representerar året. Detta är ett mycket lätt sätt för barnen att se tiden långt fram. De ser på ett konkret sätt vad dagar,månader och år är. Det är viktigt att man vid varje årsskifte placerar tillbaka rätt färg på kulorna i rätt burk eftersom barn som varit flera år hos sss vet vilken månad som har vilken färg.

Dukvärdarna presenterar maten med hjälp av stödtecken.

Barnen tar själv mat och här erbjuds många tillfällen till matematiska begrepp.

Efter maten äter vi frukt. Dukarna får räkna efter hur mycket frukt vi behöver och hämta det. Barnen brukar få berätta hur många delar de vill ha sin frukt delad i. Med fruktbitarna kan man laborera på olika sätt t.ex hur många har du ätit, hur många har du kvar. Man kan också ge barnen fler/färre delar än de önskar och be dem räkna efter så att de fick rätt osv.

För några år sedan började barnen att självmant räkna clementinklyftor när den frukten serverades. Detta har blivit "tradition" hos oss (de barn som är kvar flera år kommer ihåg).

 

Clementinerna läggs på bordet och barnen får berätta vilken clementin som de tror har flest klyftor och varför de tror det. I början väljer de alltid den som är störst men snart inser de att det inte alltid är så att den största har flest klyftor.

 

Efter att var och en har skalat sin clementin räknar man sina klyftor. Under tiden vi äter kan vi fortsätta att resonera kring hur många man har kvar om man t.ex har ätit två osv.

När vi ätit färdigt fyller var och en i diagrammet hur många klyftor man hade. Diagrammet i sin tur ger ofta många samtal om vilket antal klyftor en clementin brukar ha, om hur få eller många klyftor som kan finnas i en clementin osv.

Barnen kan hjälpa till med att sortera den rena disken. Även besticken finns placerade i barnens höjd. 

De barn som dukat hjälper till med att sortera vårt avfall vid vår miljöstation. För att barnen lättare skall se var de olika sakerna skall läggas har vi satt foton på våra soptunnor.