Exempel på problemlösning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi försöker lägga in problemlösning i vårt dagliga arbete. De brukar berätta för varandra om sina lösningar för att få förståelse för att man kan lösa samma problem på olika sätt.  

 

Några exempel på problemlösning i projektarbetet

Vi försöker vara lyhörda för vad som intresserar barnen när vi väljer projekt att arbeta med. När vi grovplanerar tänker vi igenom vad det är som vi kan ge barnen inom varje "område" t.ex kreativt arbete, språkligt, matematiskt, socialt och emotionellt. Eftersom barnen är i olika ålder, delar vi in dem i mindre grupper. Vi skapar dels problem men tar även vara på tillfällen som uppkommer i projektet.

Vi det tillfälle har vi arbetat i projekt utifrån boken -Petter och hans fyra getter. Vi studerade bilderna och arbetade probleminriktat utifrån dem. Nedan presenterar vi några exempel.

Vad betyder ordet kvart? Hur lång är en kvart? Hur mäter man tid? Vi arbetade med olika tidsbegrepp. Bland annat fick barnen klistra upp en råtta på ett papper varje kvart under vår dag på förskolan. Det blev många råttor som klistrades upp. Utifrån detta resonerade vi om rimlighet. Hur många råttor fångar en katt på en dag? Vad gjorde Murre Svart med alla råttorna han fångade? Barnen fick rita och berätta hur de tänkte.

 Vid Petters stugdörr finns en solros. Solrosen är lika hög som stugdörren. Barnen fick fundera över hur hög en solros kan bli. Den i boken är lika lång som Petter. Barnen sådde egna solrosor och fick i uppdrag att mäta sina pappor eller en manlig bekant med ett snöre. (Barnen tyckte att deras pappor var ungefär så långa som Petter). "Pappornas längd" sattes upp på en tavla och vi jämförde dessa. En del snören var väldigt långa och det visade sig att några barn hade mätt sina pappor med armarna rakt upp i luften. Det spelade ingen roll eftersom ingenting är rätt eller fel utan man bara tänkt på olika sätt.

Inför sommaren fick barnen ta hem sina solrosor och vårda dem.  

Det visade sig efter sommaren att några solrosor blivit väldigt långa och de var betydligt högre än snörena var långa.

Att arbeta med temat sagor är tacksamt och ger många tillfällen till matematik.

Guldlock och de tre björnarna är ett bra exempel. Dels finns det naturligt stor,liten och mellan som man kan resonera kring men man kan också skapa egna problem.

Hos oss fick t.ex varje barn låna hem vår kamera för att fotografera en stol. Alla fotona skrevs ut och vi kunde sortera stolarna efter olika egenskaper. Det finns många olika typer av stolar. Solstolar, pallar, bilbarnstolar och toalettstol. Det finns också stolar med olika form på sitsen eller med olika antal ben. Det blev många och långa diskussioner.

Under detta tema blev det också sortering av fötter. Vi tog reda på hur en fullvuxen björns tass och en björnunges tass är. Barnen fick rita av sina egna fötter och vi sorterade in alla i en serie. I samband med detta blev det också diskussion om skostorlekar.