Matematik i vardagen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 

 

Vårt arbete med matematik startade i mitten av 90-talet då vi vidareutbildat oss i didatik. Vi arbetade då mycket med oss själva, att förändra vårt förhållningssätt. Att finnas nära barnen och vidareutveckla deras lek och deras tankar genom att fråga hur de tänkte i olika situationer och att inga svar var rätt eller fel utan att vi tänker olika.

Några år in på 2000 talet utbildade vi oss vidare just i matematikdidaktik.

Vårt mål är att arbeta med matematik i vardagen.

Vad är matematik i förskolan för oss?

Det viktigaste är att tala matematik. Matematik och språk hör ihop. Matematik är t.ex alla komparationer stor-större- störst, liten-mindre-minst. Matematik är tidsord,former, motsats ord mm.

Matematik är ett symbolspråk. Man måste veta att en symbol betyder något.

Matematik är att kunna sortera på olika sätt efter olika egenskaper.

Matematik är att kunna ordna föremål i olika serier.

Matematik är att kunna kombinera olika mönster.

Matematik är att ramsräkna.

Matematik är att kunna dubblorna (2+2,3+3 osv).

Matematik är antalsuppfattning.

Matematik är att kunna dela.

Matematik är vikt-volym, avstånd-längd.

Matematik är problemlösning.

I förskolan får vi oerhört många tillfällen i vår vardag att på ett lekfullt sätt lära oss detta. Det viktiga är vårt förhållningssätt att låta barnen själv få fundera och komma med olika lösningar.

Välkommen att titta in hos oss och se på en del av de tillfällen som vi använder oss av när vi arbetar med matematik i vardagen.