Barns inflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barnen får ha inflytande i det som pedagogerna tycker är lämpligt t ex barnen röstar på vilken lekpark som de vill gå till, det blir ett demokratiskt beslut som tas

 

.bi