Målsättning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

a

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.
Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan med fokus på följande områden under läsåret 2016/2017.

Trygghet

Barn och vårdnadshavare ska uppleva att de är trygga på förskolan.

Vi arbetar med de sociala lärprocesserna utifrån Likabehandlingsplanen.

Vi har tydliga regler och rutiner.

Vi arbetar med hur vi är mot varandra i gruppen.

Vi arbetar för en bra relation med våra föräldrar.

 

Bemötande

Vårdnadshavare och barn ska uppleva att de bemöts respektfullt på förskolan.

Vi har tydliga regler och rutiner på Akvariet.

Vi arbetar med hur vi är mot varandra i gruppen, sociala lärprocesser.

Vi arbetar för en fortsatt bra relation med våra föräldrar.

 

Lärprocesser

Flickor och pojkars lärprocesser är både stimulerade och utmanande.

Barnens förändrade kunnande är synliggjort och dokumenterat.

Vi skapar läsro och ett fördjupat intresse för böcker.

Vi tränar på de sociala lärprocesserna genom olika aktiviteter som gör att vi bibehåller det goda klimatet på Akvariet.

Vi förstärker det talade språket med hjälp av tecken.

 

Lässatsningen

Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge pojkar och flickor goda läsvanor.

Våra figurer Kurt och Märta ger sig ut på äventyr hem till våra barn för att undersöka läsvanor och läsintresse.

Läsning efter lunch varvas i två läsgrupper.

Vi arbetar med tecken för att förstärka det talade språket.

 

Hållbar utveckling/Miljö

Vi kommer att arbeta enligt vår handlingsplan för grön flagg där alla är delaktiga.