Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I december 2008 ansökte vi om Grön Flagg. Vill du veta mer om detta kan du gå in på Håll Sverige Rents hemsida

Vårt första tema var Kretsloppet. Därefter har vi haft olika teman under åren såsom Vatten, Närmiljön, Livsstil och hälsa. Nu har vi bestämt att ha Livsstil och hälsa som tema igen.

grön flagg