Edlingsvägens måldokument

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår målsättning är:

  • att barn och föräldrar ska känna trygghet och trivsel
  • att alla känner glädje och gemenskap
  • att varje barns behov av omsorg, utveckling och lärande tillgodoses
  • att barnen kan känna och ta ansvar för sig själv, för varandra och den miljö de vistas i
  • att alla människor respekteras och har lika värde
  • att personalen ska  vara bra förebilder
  • att alla ska känna arbetsglädje