Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Återigen har ett föräldraråd bildats på Edlingevägen. Mer info från detta kommer framöver.

Alla avdelningar har föräldramöten på hösten. På våren brukar vi ha några gemensamma aktiviteter t.ex tema avslutning eller grillkväll.

Alla föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal.