Pedagoger

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På förskolan Djurgårdens nya del finns tre hemvister: Gläntan, Ängen och Dungen, varje hemvist består av 6-7 pedagoger.

På förskolans äldre del finns 6 avdelningar: Lejonkulan, Rävlyan, Lilla Björn, Stora Björn, Humlan och Myran, varje avdelning består av 3 pedagoger.