Avdelningar/Hemvister

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Personalen på Djurgårdens förskola är organiserad i arbetslag. Vi är fördelade på 4 hemvister som motsvarar cirka två traditionella förskoleavdelningar var och 4 traditionella avdelningar.

Här kan du läsa om hemvisterna/avdelningarna på gamla delen av förskolan:

Myran

Humlan

Björnen

Rävlyan

Lejonkulan

 

Här kan du läsa om hemvisterna på nya delen av förskolan:

Ängen

Gläntan

Dungen