Verksamhetsbeskrivning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tillbaka

Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar för att skapa en öppen och ärlig relation till både barn och vårdnadshavare, vi vill att alla ska känna en trygghet i vår verksamhet. Vi ser varje barn som unikt, kompetent och visar tilltro till barnets förmåga. Barns inflytande är stort då vi ofta ser till barnens intressen.  Genom att skapa goda relationer vill vi också att våra vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och känna att de har ett inflytande i verksamheten.

Inne på hemvisten arbetar vi i tre grupper. Två pedagoger bildar en duo, varje duo har hand om en grupp. Vi arbetar i fasta grupper tisdag, onsdag och torsdag förmiddag annars delar vi upp oss i andra gruppkonstellationer. Vi arbetar mycket med att dela upp oss i mindre grupper för att skapa ett lugn och ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lära. Grupperna delar vi in med en tanke på ålder men vi ser mestandels till barnens behov för att skapa trygga konstellationer som ger barnen de bästa förutsättningarna.

Hos oss använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, det innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn.

Alla våra hemvister arbetar mot samma mål och vi har ett gemensamt förhållningssätt. Vi strävar efter att sammarbetet mellan hemvisterna ska vara en naturlig del i vår verksamhet. Torget är en naturlig mötesplats för alla våra barn, utöver det så bjuder vårt labb in till vattenlek, utforskande och lärande. Från och med denna termin välkomnar vi även vår ateljérista som arbetar i vår ateljé på halvtid och erbjuder barnen att utforska olika material, skapa och lära.

Detta läsår arbetar vi med temat ”Jag och mina vänner”. Vi arbetar tillsammas med att skapa VI- känsla i gruppen. Vem är jag och vad har jag för styrkor? Vilka är mina vänner och vad är deras styrkor? Samspel och vänskap är något vi arbetar med varje dag, hur är man en bra kompis? Vår förskola är Grön flagg certifierad så parallellt med vårt tema arbetar vi även med Grön flagg där vi just nu har temat vatten.

Hur ser en dag ut hos oss? Fasta rutiner och struktur är viktigt för att skapa rätt förutsättningar. Fria aktiviteter går hand i hand med planerad pedagogisk verksamhet.

teckning