Nya delen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Nya delen, blev klar hösten 2007. Vi är organiserade i hemvister vilket motsvarar två traditionella avdelningar, som bildar en hemvist och lokalerna är anpassade efter det. Vi har flera gemensamma utrymmen som ateljé, labb, pedagogiskt kök och vårt stora torg, där barn i alla åldrar och vuxna från hela förskolan kan mötas.

Vår gård erbjuder mycket gröna ytor med kuperad terräng och flera olika underlag. Gården erbjuder också barnen små vrår att dra sig undan i tillsammans med sina kompisar.

Samtliga förskolor inom  Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning är organiserade i sju större förskoleområden, Tillförordnad skolchef för förskolan är Anna Olofsson Carstedt och chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.

Djurgården är en av sju förskolor i enheten förskoleområde Öster. Närmaste chef för Djurgården är Förskolechef Anita Qvarfordt Rask och Biträdande Förskolechef Sabina Satori Healey.

Gamla delen