Skogslufsarna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

SKOGSLUFSARNA

Skoglufsarna träffas en förmiddag i veckan och består av 4-åringarna på Rävlyan och Lejonkulan, och i nuläget en pedagog.

Enligt läroplanen för förskolan skall vi sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och förenkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

Målsättningen med skogsgruppen är:

Att barnen får förståelse och kunskap för vår natur

Att vi lär barnen visa respekt för naturen och allt levande

Lekens betydelse när vi vistas ute i natur och miljö

Att barnen utvecklar sina sinnen, fantasin och motoriken övas och att det är bra för hälsan

Och sist men inte minst att vi har roligt tillsammans ute i skogen.