Humlan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tillbaka

På Humlan går barn som är mellan 1- 5 år. Läroplanen och barnens intresse styr vårt dagliga arbete. Vi tycker det är viktigt att vara ute varje dag och besöker varje vecka skogen tillsammans med hela barngruppen. Några dagar i veckan delar vi in barnen i mindre grupper utifrån ålder och intresse.  Vi vill att aktiviteter, vardagssituationer och vår verksamhet skall vara trygg, rolig och lärorik. Vi strävar efter att alla barn ska känna tilltro till sin egen förmåga.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förändra vår miljö och strävar efter att skapa intressanta lär- och lekmiljöer. Förändringen av miljön utgår från barnens ålder, intresse, styrdokument och lokala mål. Vi vill att miljön ska stimulera alla barnens utveckling, locka till samspel och inbjuda till undersökande. Materialet ska vara synligt/tillgängligt för barnen så att de själva kan välja aktivitet. I miljön vill vi skapa platser för olika former av aktivitet, både platser som inbjuder till en lugn stund och platser som utmanar barnen i deras lek och utforskande.