Yngre verksamheten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Lilla Björn arbetar 3 pedagoger tillsammans med 16 barn i åldrarna 1-3 år.

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen vilket skapar lugn och ro och ger goda tillfällen till att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande.

Miljön på lilla björn är tänkt att vara anpassad för den lilla människan. Med det menar att materialet och lokaler är passande i så stor utsträckning för 1-2 åringar som möjligt.

 Vi försöker vara ute varje dag för barnens motoriska träning och få utrymme för deras rörelsebehov, få frisk luft, träna samspel och lek med andra barn såsom kurragömma , klättra, pulkaåkning, cykla och gräva i sandlådan.

Barnen på lilla björnen får tidigt lära sig att äta själv och de vill också prova. Sociala träningen börjar tidigt i form av att ta hänsyn, vänta på sin tur, klä sig, lära sig empati.

VI använder oss av föräldraaktiv inskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Verksamheten bygger på:

      Trygghet och anknytning

      Rutiner

      Sång och musik

      Rim och ramsor

      Bokläsning

      Socialt samspel

      Daglig utevistelse

      Barnens egna lärprocesser