Äldre verksamheten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Stora Björn arbetar 3 pedagoger tillsammans med 24 barn i åldrarna 2,5-6 år.

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen vilket skapar lugn och ro och ger goda tillfällen till att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. . Vi försöker vara ute varje dag för barnens motoriska träning och få utrymme för deras rörelsebehov, få frisk luft, träna samspel och lek med andra barn såsom kurragömma , klättra, pulkaåkning, cykla och gräva i sandlådan.

Barnen på stora björnen ingår i husets tigergrupp där samlas alla barn som är blivande förskoleklassbarn. Vi arbetar med drama, skridskoåkning, skogstema, lekar, sociala övningar, tränar siffror och bokstäver.

På stora björnen lägger vi stor vikt vid ordet och att utveckla barnens ordförråd. Vi läser mycket böcker och där vikten har lagts på kapitelböcker. De äldre barnen har fått arbetat med arbetsböcker som innehåller bokstäver, siffror, former och olika fylleri övningar.

Dator och ipad används för att använda olika pedagogiska program såsom bokstavslandet, UR, barnkanalen, grej och mojäng.

Stora björnens barn får träning i att växa exempelvis att få ansvara för sej och sina kläder, ansvara för material och miljön på förskolan, empati för sina kompisar och alla medmänniskor. Att få stor insikt om hur vi vårdar vår natur och miljö.

 

VI använder oss av föräldraaktiv inskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Verksamheten bygger på:

      Trygghet och anknytning

      Rutiner

      Sång och musik

      Rim och ramsor

      Bokläsning

      Socialt samspel

      Daglig utevistelse

      Barnens egna lärprocesser