Björnen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

       Fötter

 

Björnen består av 40 barn och 6 pedagoger. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Djurgårdens förskola är lyckligt placerad i skogen. Förskolan arbetar efter tema skogen och där vi behandlar djur, växter, hållbar utveckling, kretslopp. Vi arbetar efter de styrdokument som finns för förskolan såsom Lpfö 98, lokala verksamhetsplanen. Vårt mål är att förskolan ska vara rolig, glädjerik, trygg och utmanande.

Vi äter frukost och mellanmål tillsammans hela Björnen

 . Under dagen mellan klockan 09:00-14:00 har barnen olika verksamheter utifrån deras ålder och mognad i anpassade lokaler.

Yngre verksamheten

Äldre verksamheten

       Fiaspel