Lejonkulan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tillbaka

Våra mål för vårt arbete finns formulerade i "Läroplan för förskolan". Här är några exempel på hur vi jobbar med olika mål:

"Normer och Värden"

Läroplanen säger:

- Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situationer samt vilja att hjälpa andra. 

 Barnen får:

hjälpa varandra med t.ex att tvätta händerna, vid påklädningen med dragkedjor och skor och att hänga upp sina kläder.

 lära sig att förstå varför ett annat barn är ledset och att kunna  trösta varandra.

 

"Utveckling och Lärande"

Läroplanen säger:

-  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Genom att varje barn får dela sin mat själv, försöka att bre sin smörgås.

Att tvätta sina sina händer själv.

Försöka ta på sig kläder, skor själv.

Att kunna plocka ner material själv som de vill använda.

 

"Barns Inflytande"

Läroplanen säger:

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och möjlighet att påverka sin situation. 

 Barnen har stor möjlighet att välja vad de vill leka med både inne och ute.

Att kunna välja lekkompis, det kan även vara barn från andra avdelningar.

Att turas om att välja bok i läsvilan.

Att alla barn erbjuds en varierad kost, men bestämmer själv vad de vill smaka på.

Att bli respekterad av andra om man inte vill.

Att kunna ta vatten själv när man är törstig.

Att lära sig att klara sig själv.