Verksamhetsbeskrivning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi använder oss mycket utav djurgårdens grönområde och har ett gemensamt tema som just nu är skogen. Vi har gemensamma utrymmen på förskolan som är en atelje för skapande verksamheter och ett vattenrum för utforskande och vattenlek. Vi har gemensam öppning och stängning av gamla delen av förskolan. Mellan kl. 6:15 - 7:00 och mellan kl. 16:30 - 18:00 är vi i tillsammans det stora rummet mellan avdelningarna Lejonkulan och Rävlyan.

Vi har en gemensan grupp för våra blivande förskoleklassbarn "Tigergruppen". Där samlas de äldsta barnen tillsammans med 1 pedagog från varje modul en förmiddag i veckan. Barnen får en möjlighet att träffa och göra saker med jämnåriga över avdelningsgränserna och lära känna de som de ska börja skolan med.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med i verksamheten tillsammans med ditt barn under inskolningen.

Läs mer om våran verksamhet på respektive avdelning här:

Humlan

Rävlyan

Myran

Lejonkulan

Björnen