Gamla delen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan är placerad vid Djurgårdens fritidsområde som ligger centralt nära isstadion och fotbollsplaner, samt nära bussförbindelser. Vår verksamhet inriktar sig på att vi är ute i vår fina närmiljö och tar vara på naturens årstidsväxlingar. Vår innemiljö är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Alla avdelningar arbetar efter ett gemensamt tema. Här finns fyra avdelningar och en hemvist med 126 barn. Avdelningarna/hemvisterna har barn i åldern 1-5 år. Pedagogerna på förskolan arbetar både heltid och deltid. Här finns personal som talar svenska och finska.

Samtliga förskolor inom  Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning är organiserade i sju större förskoleområden, Tillförordnad skolchef för förskolan är Anna Olofsson Carstedt och chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.

Djurgården är en av sju förskolor i enheten förskoleområde Öster. Närmaste chef för Djurgården är Förskolechef Anita Qvarfordt Rask och Biträdande Förskolechef Sabina Satori Healey.

Nya delen