Lokal Verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den lokala verksamhetsplanen (LVP) är ett dokument som utgår från de mål som kommunen och skolförvaltningen satt upp för Eskilstunas förskolor. LVP:n beskriver hur vi arbetar i vår förskoleverksamhet. Det är ett levande dokument som med tid kan komma att förändras eftersom verksamheten ständigt förändras i samverkan med de barn och vuxna som hör till den.

Verksamhetsplan FSO7