Förskoleområde ÖST

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Verksamhetsidé

Förskoleområde Öst är en lärande organisation där alla barn och vuxna känner sig välkomna och har roligt tillsammans.

Mål att sträva mot

  • tydliggöra förskolan 1 - 5 år
  • stärka det pedagogiska ledarskapet
  • delaktighet och ansvarstagande för alla
  • utveckla samarbetet mellan arbetsplatserna
  • utveckla samarbetet med skolan