Djurgårdens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

DJ2

 

Djurgårdens förskola ligger strax norr om Eskilstuna centrum, i nära anslutning till Djurgårdens grönområden med fotbollsplaner och isstadion. Förskolan består av det vi kallar gamla delen och nya delen, vilket motsvarar de tidigare uppdelade förskolorna Djurgården 1  och Djurgården 2.

Djurgårdens förskola består av 3 hemvister och 6 avdelningar, här finns också förskoleområde Östers administration på övervåningen.

Pedagogikutvecklare

För att möta de nya reformernas krav på förskolan och för att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen...
Läs mer

Sammanslagning av förskolor sommaren 2016

Djurgårdens förskola gamla delen är öppen under v 28-31

På modulen Lejonkulan/Rävlyan är förskolorna Stensborgsgatan och Djurgården gamla delen.Tel: 0739508152

På modulen björnen är förskolorna Djurgården nya delen och Kälkbacksvägen. Tel: 0739508154

På modulen Humlan/Myran är förskolorna Hattmakaren, Odlaren, Syrenen och Balsta. Tel: 0739508156