Kristallen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kristallen är en syskonavdelning med 17 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år och vi är tre pedagoger som arbetar 40 timmar.

Leken är viktig inne på Kristallen då barn lär i konkreta situationer. Färdigheter tränas så som språk, socialt samspel och problemlösning med mera, särför ges den stort utrymme. Vår miljö är föränderlig utefter barnens behov och intressen.

Vårt mål för att du som vårdnadshavare ska känna dig mer delaktig i ditt eller dina barns vardag, sätter vi kontinuerligt upp dokumentation på barnens lärprocesser.

/ Emelie, Therece, Marcus och Madde