Bubblan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Bubblan

Här på Bubblan har vi barn i åldrarna 1-5 år.

Just nu har vi 16 barn inskrivna och vi är tre pedagoger som arbetar här:

Anna Blomkvist, förskollärare, 100%
Satu Eriksson, förskollärare, 100%
Anna Norgren, barnskötare, 100%

Vi nås på telefonnummer 070-086 24 22

  • Vi är en nystartad avdelning där vi arbetar mycket med att skapa en trygg och harmonisk barngupp i en trivsam och lärorik miljö.
  • Vi strävar efter att varje barn ska bli sedd utifrån deras olikheter och behov, och därmed utvecklas i sin egen takt.
  • Vi vill locka fram barnens nyfikenhet och kreativitet genom leken och olika aktiviteter.
  • Vi synliggör barnens utveckling genom pedagogisk dokumentation.