Föräldrarråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldraråd

Föräldrarådet är en möjlighet för föräldrar att få mer insyn och detaljerade uppgifter kring frågor som berör budget, organisation, verksamhet och andra viktiga frågor som  bidrar till samverkan med föräldrar och förskolan.

Här kan du lyfta fram dina åsikter, funderingar och synpunkter men också förslag till förbättring eller förändring. Här träffas all enhetens föräldrar för att samtala kring förskolan som helhet.