Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldrars delaktighet i förskolan

Forum där möjlighet till delaktighet ska ske
- Genom daglig kontakt
- På föräldramöte
- På föräldrasamråd
- I samtal om ditt barns lärande

Enligt skollagen ska ett samtal om barns lärande ske minst en gång per år.