Vilja

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Bilder från hemvisten:

Språk och läsrummet
            Språk- och läsrummet

Några barn läser tillsammans
     Några barn läser tillsammans.

Rummet LEVA
                  Rummet LEVA

Lek i LEVA
                     Lek i LEVA

Ateljén
                          Ateljén

Målning i ateljén
                 Målning i ateljén

Ateljén
                        Ateljén

Lek i bilhörnan
                 Lek i bilhörnan