Veta

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På hemvist veta går det 48 barn mellan 3-6 år tillsammans med 8 pedagoger. Barnen är uppdelade i tre åldersgrupper:

Grodgruppen som är födda 2010.

Stjärngruppen som är födda 2011.

Krokodilgruppen som är födda 2012.

Vår hemvist jobbar under HT15 och VT16 med tema vatten. Vårt tema syns delvis i barngruppernas projekt och delvis i de experiment vi erbjuder under vår ”valdag”.
I projekten och under torget-verksamheten är barnen indelade i åldersgrupper.
Projekten utgår från barnens intresse och behov vilket medför att projektet även förändras efter dessa. Vi utformar projektet olika eftersom varje åldersgrupp har olika erfarenheter och behov.

En dag i veckan har barnen möjlighet att välja mellan tre aktiviteter exempelvis utflykt till lekpark, experiment eller någon form av estetisk verksamhet. Denna dag kallar vi för vår ”valdag”.

Berga förskola har ett fantastiskt torg med pedagoger som vi samarbetar mycket med. På torget finns möjlighet för barnen att engagera sig i rörelselekar, teater, dans men även torgets egna projekt.

Barnen på Veta erbjuds uteverksamhet där vi utnyttjar vår gård, Vilda trädgården och vår närmiljö.

Pedagoger och barn på Veta arbetar på ett medvetet sätt tillsammans med den sociala kompetensen under hela dagen.