Våga

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Våga går barnen i åldern 1-3 år.
Vi lägger fokus på att skapa trygghet hos barnen och deras vårdnadshavare.
Vi anser att barnen är kompetenta och ger dem stort förtroende och bekräftelse, för att öka deras självkänsla. Vi lägger stor vikt vid lärandet i våra vardagliga rutiner och i leken.
Vi strävar efter att alla barn är ute minst en gång om dagen.

En del av dagen är barnen delade i två grupper utifrån ålder.

I de olika projektarbeten som vi arbetar med integreras olika ämnen. Vi arbetar med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, sång, dans, musik och med vår värdegrund.

Babblarna   
 Babblarna är med oss i många olika 
         aktiviteter på hemvisten.

Innemiljö på Våga
                      Vår ateljé