Avdelningar/Hemvister

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Berga förskola är verksamheten indelad i två spår. Det röda spåret med hemvisterna Våga och Veta. Det gröna spåret med Vilja och Växa.

Våga är barnen 1 -3 år.
Vilja är barnen 1-3 år.
Veta är barnen 3 - 5 år.
Växa är barnen 3 - 5 år.