Lokal verksamhets plan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan


Varje förskoleområde/förskola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur området/förskolan ska nå de statliga och kommunala målen. Till målen kopplar sedan varje förskoleområde/förskola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Här är Berga förskolas

LVP för 2016/2017

LVP för 2015/2016.