Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldrasamverkan på Berga förskola.

 

  • Vi bjuder in föräldrarna till en "fixar" aktivitet i början på höstterminen, där fokus ligger på att fixa i våra utemiljöer; Vilda trädgården och Lilla djungeln.

 

  • Vi bjuder in föräldrarna till föräldramöte på hösten.

 

  • Vi har ett föräldraråd som träffas cirka 2 gånger per termin. Då träffas föräldrarepresentanter, två pedagoger och förskolechef. Aktuella saker diskuteras och varierar från tillfällen.

 

  • Vi  bjuder in föräldrarna till ett uppföljningssamtal  1-2 månader efter inskolningen.

 

  • Vi bjuder in föräldrarna till ett utvecklingssamtal för sitt/sina barn under höstterminen.
    På vårterminen bjuder ansvarsgrupperna in till en vernissage där föräldrarna får ta del av gruppens projektarbete/-arbeten som vi haft under höst- och vårterminen.

 

 

  • Vi bjuder in föräldrarna till ett avslutningssamtal när barnet/barnen slutar på vår förskola.

 

Vi möter alltid upp frågor och funderingar som dyker upp, och kan vi inte svara direkt tar vi reda på det och återkopplar vid ett senare tillfälle.