Skogen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I skogen har vi både fri lek och planerade aktiviteter, vi upptäcker naturen tillsammans och följer årstidernas växlingar. Genom att vistas i naturen får barnen respekt för växter och djur.
I skogen får barnen även tillfälle att utveckla sin motorik och kreativitet. Skogen är också genusneutral.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

1. Förskolans värdegrund och uppdrag
"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö."

2:2 Utveckling och lärande
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"