Skapande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Verkstaden är alltid tillgänglig. Barnen har möjlighet att prova på olika material och tekniker som klippa, klistra, måla, jobba med gips och lera. Vi ser inte det färdiga alstret som det viktigaste, utan processen när barnet skapar.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2.2 Utveckling och lärande
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap."