Pedagogisk dokumentation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi dokumenterar med kamera, Ipad, målningar, teckningar etc. Vi ger barnen möjlighet att reflektera kring sitt lärande både med varandra, oss pedagoger och tillsammans med sina föräldrar genom att dokumentationerna sätts upp i barnens nivå och också skickas hem.

 Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
"För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras."