Arbetssätt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vårt förhållningssätt bygger på respekt. Att se varje olikhet som en tillgång och att alla är lika mycket värda. Vi arbetar för att utveckla barnens sociala kompetens genom att bland annat väva in samarbetsövningar i så gott som allt vi gör.

Vi arbetar medvetet med att dela barnen i mindre grupper. Detta för att se barnens individuella utveckling, likheter och olikheter, möjligheter till konfliktlösning och kunna ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet.

Vi pedagoger är medupptäckare och medutforskande med barnen. Vår tanke är att barnen kan lära sig metoder och tekniker för att själva kunna hitta svar på sina funderingar och frågeställningar.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:2 Utveckling och lärande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv."