Inskolning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förhållningssätt vid nya inskolningar på avd Ekorrboet, Barnstigens förskola
Heldagsinskolning

 

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan på heltid i tre dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.
Den tredje dagen utvärderar personal och förälder tillsammans om det är lämpligt att lämna barnet den fjärde dagen.
Den fjärde dagen lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn.
Metoden innebär att barnet under inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

 

Den föräldraaktiva inskolningen är förlagd mellan kl.9.00 - 14.00, de följande tre inskolningsdagarna då barnet lämnas är tiden förlagd mellan kl. 9.00 - 14.00.
Föräldraaktiv inskolning innebär att ni som föräldrar och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.