Samling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har samling varje dag före lunch där vi arbetar medvetet med språkträning genom att väcka barnens intresse och nyfikenhet med sagopåsar, sånger och ramsor. Även vid matsituationen använder vi oss av sånger, ramsor och samtal med barnen.

Hjälp mig att hjälpa mig själv = självkänsla.