Skapande verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barnen har under dagen fri tillgång till Ateljen där de kan skapa och prova på nya material och tekniker. I ateljén finns möjligheter att undersöka och jobba med färger på olika sätt. Barnen får möjlighet att uttrycka sig genom att rita, måla, teckna och skapa bilder med hjälp av ett rikt utbud av material. Vi ser inte det färdiga alstret som det viktigaste, utan processen när barnet skapar. 

   
Pedagogens uppgift blir att utmana och ge barnen uppgifter som utvecklar det som intresserar barnet. Ateljén bli en plats där alla sinnen används och stimuleras genom fantasin och kreativitetens värld.