Samling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har samlingar i två grupper varje dag innan maten. En samling för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Detta för att nå varje barn.
Då vi bl.a. läser flanosagor, sjunger sånger och gör olika lyssnar lekar.