Motorik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den fysiska aktiviteten i förskola är något som vi tycker är viktig. Vi försöker att röra oss på olika sätt när vi har motorik genom att ex. krypa, hoppa, gå på tå och klättra.Vi har ofta rörelselekar som är både organiserade av vuxna & barn. Vi använder oss även utav mini-röris tillsammans med barnen.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning". Lpfö98