Lässtund

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi läser sagor kontinuerligt. Barnen får möjlighet att kunna kommunicera och söka sig nya kunskaper. Vi lånar böcker från bokbussen som kommer till vår förskola en gång i månaden. Två barn får följa med och låna böcker. Vi väljer ofta böcker beroende på vad vi arbetar med. Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Lpfö 98.