Arbetssätt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Läroplanen för förskolan från 1998 säger att:

Förskolan skall sträva efter att varje barn  
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Några av våra områden som vi arbetar med är Ikt, motorik, språk och grön flagg. Vi arbetar medvetet med att dela barngruppen i mindre grupper. Detta för att kunna se varje enskilt barn och för att barnet ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga.
Vi tar tillvara på barnens vetgirighet och nyfikenhet genom att vara medforskare tillsammans.