Björnidet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Björnidet är en avdelning för de äldre barnen med i dagsläget 23 barn inskrivna. Vårt förhållningssätt bygger på respekt för barnen som personer som deltar i sin egen kunskapsprocess.
Vi anpassar arbetssättet för att ta fasta på barns intentioner och intressen.

Genom dokumentationer synliggör vi barnens lärande. På så sätt upptäcker och reflekterar barnen över sitt eget lärande och hur de lär.