Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grön Flaggcertifiering

Barnstigens förskola har fått Grön Flagg. Just nu har vi konsumtion som tema.

Vi vill göra barnen mer medvetna om vad det innebär att konsumera och hur det påverkar vår jord.  Vi pratar om varför vi ska vara rädd om våra leksaker och kläder och vi vill visa barnen att man kan skapa och återanvända gamla saker.

Vi vill synliggöra för barnen vad det innebär att vi slänger mat och andra sopor. Vi vill även få barnen mer medvetna om att maten som vi äter har en kostnad. Genom en ökad medvetenhet vill vi lära barnen att visa respekt för den som har lagat maten. Vi ska undersöka hur många påsar matavfall som vi kastar varje vecka. Barnen får hjälpa till att sopsortera olika slags sopor för att få förståelse för att vi kan återvinna olika material.


Områden vi tidigare har jobbat med:

Livsstil och Hälsa
Kretslopp
Vatten
Närmiljö
Konsumtion (pågående)

 

Grattis!

Miljödag, vi äter ute i kåsor